“Visegard.pl Academy” to cykl szkoleń online adresowanych do młodych ludzi z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Europy Wschodniej (studenci I, II i III roku kierunków – politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, ekonomia) i licealistów.

Chcemy aby zajęcia dały podstawową wiedzę związaną z problematyką regionu. Przewidujemy warsztaty w dziedzinach: Społeczeństwo, Dyplomacja i Bezpieczeństwo. Zapisy video zajęć dostępne będą na stałe na naszej stronie Visegrad.pl.

Zajęcia poprowadzą eksperci, reprezentujący różne dziedziny wiedzy i działalności publicznej.
Dzięki interdyscyplinarnej formule i atrakcyjnemu zakresowi tematycznemu Visegrad.pl Academy oferuje angażującą naukę dla wskazanej przez nas grupy wiekowej.

Omawiając te najtrudniejsze tematy z kolegami, a także z ambasadorami, ministrami, przedstawicielami Unii Europejskiej i ekspertami, uczestnicy mają niezrównaną okazję do szerszego spojrzenia na poruszane problemy oraz zrozumienia punktu widzenia i motywacji partnerów.  W ramach szkoły odbędzie się 10 zajęć. Każdy kto weźmie udział we wszystkich wykładach będzie mógł uzyskać certyfikat odbycia kursu.

Zapisz się!

Wybierz
Dziękujemy za zgłoszenie - będziemy w kontakcie!
Ups... coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz.

Wykładowcy

Piotr Kosiak

Full professor of Business Administration, Profesor i habilitant Universität Luzern Institut für Sozialethik ISE. Doświadczony menadżer, filozof i etyk biznesu.

Teolog praktyczny. Master of Laws (LL.M.). Absolwent studiów Doctor of Business Adimistration (DBA) oraz Master of Business Administration (MBA) Przewód i studia habilitacyjne odbył na Uniwersytecie Lucernie w Szwajcarii. Filozof społeczny: ekspert z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, negocjacji, zarządzania kapitałem ludzkim, ekonomii społecznej, polityki społecznej, polityki rodzinnej, religioznawstwa.
Od wielu lat zajmuje się interdyscyplinarnością nauk humanistycznych i społecznych. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania, w tym prawa i ekonomii, zarówno praktyczną jak i teoretyczną, czego potwierdzeniem jest m.in. uprawnienie do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Doradca zarządów. Członek rad nadzorczych. Specjalista od PR, doradca inwestycyjny. CEO firmy edukacyjno-consultingowej Boanerges Usługi Edukacyjne. Założyciel firmy prawniczej Kosiak & Solis. Członek Rady Naukowej Kampinowskiego Parku Narodowego. Członek Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Członek Krajowego Komitetu Ekonomii Społecznej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Tomasz Salomon

Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju. Od 2004 r. związany z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Rozwoju, pracował w Departamencie Instrumentów Wsparcia i Departamencie Polityki Eksportowej, m.in. koordynował przygotowanie Polski jako kraju partnerskiego targów Hannover Messe 2017. W latach 2007 – 2014 radca w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie, gdzie odpowiadał m.in. za przygotowanie projektów związanych z pełnieniem przez Polskę roli kraju partnerskiego na targach Denkmal 2010 w Lipsku, Gruene Woche 2011 w Berlinie, ILA Berlin Air Show 2012 i CeBIT 2013 w Hanowerze. Absolwent nauk politycznych i germanistyki na Uniwersytecie Szczecińskim, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Specjalizuje się w tematyce współpracy polsko-niemieckiej, a także promocji gospodarczej.

Paweł Nowak

Absolwent Administracji na Wydziale Prawa i Administracji oraz Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert w zakresie wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej, projektowania procesów rozwojowych i działalności edukacyjnej. Posiada duże doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami eksperckimi. W latach 2012-2019 Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców zarządzał projektami edukacyjnymi. W latach 2016-2018 jako koordynator Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich przewodniczył pracy 60 osobowego zespołu sędziowskiego, a także nadzorował opracowywanie przez nich materiałów edukacyjnych. W roku 2017 członek zespołu organizacyjnego UEFA Euro U21 w Polsce. W latach 2019 -2020 Członek Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości bezpośrednio koordynujący pracę podległych zespołów w zakresie wdrożenia platformy e-learningowej oraz organizację Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości (wojewódzkich gremiów doradczych, zrzeszających autorytety w dziedzinach gospodarki 4.0). Od 2021 pełni rolę Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą w FPPP, oraz nadzorując pracę grupy ekspertów Fundacji, która liczy ponad 100 osób. W latach 2012-2022 prowadził szkolenia lub warsztaty min. dla: Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Urzędów Marszałkowskich oraz uczelni wyższych.

Marcin Chruściel

Prezes Zarządu Instytutu Nowej Europy. Absolwent studiów doktoranckich z zakresu nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim, magister stosunków międzynarodowych i europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich organizacjach jak Europaeum, Instytut Tertio Millennio, Fundacja Projekt PL oraz Nowa Konfederacja. Jego zainteresowania badawcze dotyczą integracji europejskiej, partii regionalnych oraz Grupy Wyszehradzkiej.

Bartłomiej Orzeł

Magister ekonomii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) oraz zarządzania (Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University), Master of Business Administration. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych, zainteresowania naukowe – ekonomia rolnictwa i środowiska, polityka gospodarcza, marketing, zarządzanie strategiczne. Dziennikarz i publicysta, laureat specjalnej Nagrody im. Grabskiego dla najlepszych dziennikarzy ekonomicznych 2018, członek Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. były członek komisji rewizyjnej Klubu Jagiellońskiego, współzałożyciel portalu Jagiellonski24.pl. Doradca Prezesa Rady Ministrów, następnie dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie odpowiedzialny za finanse, marketing i działania ekologiczne. Od września 2020 do czerwca 2022 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”. Obecnie Ekspert w zespole Edukacyjnej Sieci Antysmogowej w NASK.