4-12-27. Laboratorium integracji.

4-12-27. Laboratorium integracji jest grą decyzyjną przeznaczoną do celów dydaktycznych. Ma ona symulować przebieg rozmów i sposoby podejmowania decyzji politycznych na najwyższym szczeblu w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Trójmorza. Gra obejmuje etapy kształtowania preferencji krajowych, artykułowania stanowisk na forum międzynarodowym, negocjacji oraz opracowywania stanowisk końcowych. Uczestnicy gry debatować będą nad zagadnieniami wynikającymi wprost z celów Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Trójmorza. W czasie rozgrywki pojawią się także sytuacje nadzwyczajne, z których uczestnicy będą musieli wybrnąć, nie rezygnując jednocześnie ze swoich preferencji.

Zadania, która stoją przed studentami – przyszłymi adeptami dyplomacji – w grze 4-12-27. Laboratorium integracji pozwolą im zrozumieć jak przebiegają negocjacje w ramach dwóch ważnych ugrupowań współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Autorzy gry: Agnieszka Nitszke i Michał Dulak
Projekt graficzny: Maja “Mika” Chrzan

Zielona księgi pt. Znaczenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza dla polskiej polityki zagranicznej jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Fundacji Lepsza Polska. Utwór powstał w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2021”. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.