Regionalna pozycja Polski w czasach globalnych napięć i rywalizacji

VISEGRAD.pl

Projekt ma dwa cele: po pierwsze, popularyzację dokonań współpracy wielostronnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza, a także ich znaczenia dla pozycji międzynarodowej Polski. Po drugie, celem projektu jest promocja roli Polski jako inicjatora współpracy gospodarczej i w dziedzinie bezpieczeństwa między Grupa Wyszehradzką i Inicjatywą Trójmorza a państwami trzecimi, w tym szczególnie Wielką Brytanią.

AKADEMIA VISEGRAD

Zielona księga

Znaczenie współpracy w ramach Grupy Wyszheradzkiej i Inicjatywy Trójmorza dla polskiej polityki zagranicznej

Publikacja przedstawiać będzie dokonania współpracy między państwami w ramach V4 w 30- rocznicę powstania oraz 3SI w 5 rocznicę powstania w obszarach politycznym, społecznym, gospodarczym, bezpieczeństwa, innowacji i nauki. W raporcie omówione zostaną także wyzwania, z którymi Polska oraz pozostałe państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej będą musiały się zmierzyć w najbliższych latach

Seria podcastów

Regionalna pozycja Polski w czasach globalnych napięć i rywalizacji

będą to rozmowy z wyższymi urzędnikami i dyplomatami z Polski oraz Wielkiej Brytanii oraz pozostałych państw V4 zaangażowanych w rozwijanie stosunków regionalnych.

Gra decyzyjna

Dyplomacja wielostronna Polski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

w ramach projektu przygotowany zostanie scenariusz gry decyzyjnej przeznaczonej do celów dydaktycznych, która symulować będzie rozmowy i podejmowanie decyzji na najwyższym szczeblu politycznym państw w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Trójmorza.

Beneficjentami projektu są eksperci i pracownicy naukowi z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych w Wielkiej Brytanii zajmujący się Polską oraz Europą Środkowo-Wschodnią, a także m.in. studenci nauk politycznych i stosunków międzynarodowych na polskich i brytyjskich uczelniach; polscy i brytyjscy przedsiębiorcy funkcjonujący w regionie państw V4 i 3SI.

BIBLIOTEKA V4 i 3SI

W “Bibliotece V4 i 3SI” zamieszczamy na bieżąco odnośniki do wszystkich najciekawszych artykułów naukowych, książek, raportów oraz tekstów eksperckich na temat współpracy w regionie, które są publikowane w Polsce i za granicą. Biblioteka ma służyć wszystkim, którzy chcą wiedzieć więcej na temat Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Trójmorza.

Współpraca parlamentarna państw Grupy Wyszehradzkiej
Autor: dr Michał Dulak

Dyplomacja parlamentarna w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 2015–2019
Autorki: Beata Surmacz, Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Visegrad cooperation within NATO and CSDP
Autor: Csaba Törõ (redakcja)

Grupa Wyszehradzka – nowe wyzwania bezpieczeństwa i perspektywy współpracy
Autorzy: Elżbieta Kużelewska, Adam R. Bartnicki,

Inicjatywa Środkowoeuropejska a Trójmorze – odmienne koncepcje współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej
Autorka: Agnieszka Orzelska-Stączek

Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej. Doświadczenia i perspektywy
Autorka: Anna Czyż

Inicjatywa Trójmorza w polskiej polityce zagranicznej
Autor: Paweł Ukielski

Spotkanie z Szymonem Szynkowskim vel Sęk – “Regionalna pozycja Polski w czasach globalnych napięć”